HovedkandidateneDeniz Strengehagen Gungør


Image

Deniz er 37 år og førstekandidat på Liberalistenes liste for Viken fylkeskommune, og andrekandidat på liste for Nes kommune. Tidligere var han politisk apatisk og mangeårig medlem i "sofapartiet". Det endret seg da han innså at samfunnet vårt gradvis går bort fra grunnleggende prinsipper. Disse byttes ut med kortsiktige, pragmatiske løsninger preget av sinnelagsetikk og uten hensyn til bæreevnen og det helhetlige bildet. Pensjonssystemet er et godt eksempel på dette der vi nå begynner å innse at det ikke fødes nok barn til at det pyramidespill-lignende systemet kan opprettholdes.

Hjertesakene hans er fritt helsevalg, da han har innsett hvor alvorlig situasjonen er, og prinsippet om likhet for loven, for et mer rettferdig samfunn og et enklere og mer forutsigbart lovverk uten særregler. Han vil bruke en eventuell plass i fylkestinget til å si ifra hver eneste gang det kommer opp nye vanvittige forslag som reduserer individets frihet, enten de er av økonomisk art eller sosiale. Fylkeskommunene har en fyldig liste med saker som viser hvor skjødesløst det sløses med folks penger. Han vil påpeke dette hver gang det fremmes slike forslag, og gjøre alle involverte smertelig klar over at det er folks hardt inntjente kroner de bruker.

Fredrik Johansen

Fredrik er 21 år og bor i Drammen. Han er leder av Liberalistisk Ungdom Viken og stiller som andrekandidat i Viken.

Til det daglige jobber han innen logistikk, og fritiden sin liker han å bruke på musikk, lære om ny teknologi og forskning, være ute i naturen og filosofere om alle verdens temaer. Innen politikken er det justis og økonomiske systemer som er hans hjertesaker.

Image

David Dutheil

Image

David er 32 år, kommer opprinnelig fra Oslo, har vokst opp i Sverige, og bor i dag i Fredrikstad der morslekta er fra. Han har studert Kultur og kommunikasjon, og har bakgrunn innen restaurantdrift, IT og digital markedsføring. Han jobber i dag som IT-konsulent, webutvikler og bedriftsutvikler, og er med i Caféteatret Fredrikstad.

Han er førstekandidat i Fredrikstad og stiller som tredjekandidat i Viken. Han er opptatt av å markere troverdig motstand mot avgiftsnivået i Norge som gradvis kveler alt fra familieliv, fritidsaktiviteter til innovasjon og næringsliv. Lokalt er han opptatt av å løfte frem motstanden mot den kommende bomringen rundt Fredrikstad og det planlagte jernbaneprosjektet som både blir kostbart og vil øke reisetiden. Rett Linje er et alternativ Liberalistene er alene i Fredrikstad om å støtte.

David er opptatt av individets ukrenkelige autonomi som en drivkraft i samfunnet og økonomien. Han har ambisjoner om å være et stort hinder for karrierepolitikere med ambisjoner om å styre din økonomi og ditt privatliv. Han er en svoren tilhenger av prinsippet om at rettsstatens moralske oppgave består i å beskytte borgerne. Kriminalitet skal straffes hardt, mens offerløs kriminalitet er ikke kriminalitet.

Mer frihet, mer ansvar og mer utvikling.


Petter Holone

Petter er 35 år og kommer opprinnelig fra Ask utenfor Hønefoss. Han bor i dag på Stabekk i en familiebolig sammen med sin kone, sønn og foreldre. 

Han er utdannet ved Høyskolen i Buskerud som systemutvikler og har jobbet i 10 år med utvikling av økonomisystemer før han begynte som konsulent. Som konsulent har Petter de siste to årene jobbet i offentlig sektor med modernisering av samfunnskritiske systmer.

Petter brenner spesielt for mer frihet i utdanningssektoren og håper en dag å kunne gjøre en forskjell for alle de som faller utenfor.

Image

Espen Hagen Hammer

Image

Espen er 29 år, kommer opprinnelig fra Asker, og bor i dag på Bekkestua i Bærum sammen med sin kone.

Han har en bachelorgrad i Shipping Management fra Handelshøyskolen BI, og jobber til daglig som aksjemegler.

Espen er andrekandidat på Liberalistenes valgliste i Bærum, og femtekandidat på valglisten i Viken. Han har vært liberalist i mange år, og var Liberalistenes første partileder ved lanseringen av partiet i 2014. Han er kjent for å være en konsekvent og urokkelig forsvarer av liberalismen som politisk ideologi, og har en stor interesse for filosofi.

Han mener at ideer er viktige og at de er styrende for samfunnets utvikling, at det er visse ideer som må dominere kulturen for at samfunnet skal kunne være fredelig, harmonisk og velstående, og at disse ideene må være fundert på rasjonalitet og fornuften.

Et av hans favorittsitater er: «Man kan ignorere virkeligheten, men man kan ikke ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten.»

Resten av kandidateneCarlo Magnus Hermansson
Bjørn Magne Slinde
Rune Hasle
Henriette Brustad
Thomas Johanson
Remy Bugge
Wivikke Tikki Tank-Nielsen
Tryggve Imset
Marcus Hovet
Martin Olaisen Hatle
Tom Erik Brauer
Knut-Eirik Baade
Anders Olsen Vold
Tarjei Gilbrant
Henning Langvandsbråten
Jan Karlengen
Marcus Søfteland
Jonas Henriksen
Jakob Hasselgård
Trond Sørensen
Bjørn Marius Osrønningen
Sarah Leandra Hovet
Christer Sverre
Natalya Engelsrud Fritzen
Irina Hasle
Thomas Christian Philibert
Christopher Thorgersen
Aria Amirvar
Christopher Døhlen
Henrik Engelsrud Fritzen
Sindre Rudshaug
Heni Irdiana Holone
Andre Warem
Ahmad Zaki Nawabi
Terje Andreas Drage Markussen
Ggaute Hagen
Cecilie Oma Lier
Peter Dutheil
Kim Remy Waale
Andre Larsen Risnes
Robert Haugen
Kjetil Jacobsen
Marius Bratz Arntzen
Christopher Jordahl Nilsen
Daniel Lilleberg
Andre Wilberg Jacobsen
Kristoffer Tærud
Lars Vegard Vesterhagen Bundli
Tommy Lende Sørbråten
Rolf Conrad
Lars Finn Molvig
Krzysztof Szafranski
Gisle Håkon Sjaavik Arntzen
Carl Frederick Botten
Sebastian Andre Halhjem Kjeilen
Vegar Halås
Thomas Thaulow Stocklin
Marius Kjeldahl
Knut Patrick Waldron Gråbø
Christian Westlye Larsen
Lars Thorvaldsen