Skolen i Bærum

Elever lykkelige over å mestre en ny oppgave med teksten "Individer, ikke utgiftsposter"
Skolebarn i Bærum fortjener bedre enn det offentlige klarer å gi de

Liberalistene er store tilhengere av friskoler og privatskoler. Vi mener at alle barn fortjener den beste oppveksten mulig. Skolen i Bærum må bli bedre.

Høyre skryter i dag av at 3 av 4 klarer å fullføre videregående skole på fem år. Det er ikke bra, det er noe man burde skamme seg over.

Privatskoler og friskoler er bedre

Elever ved friskoler får 2,3 flere grunnskole-poeng enn de ved offentlig. De er mer fornøyd, og data fra Sverige viser at friskoler har forbedret hele det svenske skolesystemet. Friskoler får i dag kun 85 % støtte i forhold til offentlige skoler. Liberalistene ønsker å øke støtten til 100 % og vil støtte opprettelsen av flere private skoler.

Foreldre og elever som selv velger skole, fremfor å velge det beste av dårlige alternativer er mer fornøyd og yter bedre. Liberalistene vil at Bærum skal ha den beste skolen, og vi vil derfor støtte opprettelsen av både privatskoler og friskoler.

Tilpasset undervisning

Elever ved datamaskiner
Elever ved friskoler gjør det bedre enn de ved offentlig

Liberalistene mener lærere sammen med foreldre og elever selv skal styre mer. Sterke elever skal få ta eksamen for høyere trinn, også videregående og universitet, svake elever må få lov å velge bort fag. Det gir ikke mening å lære en elev om bergarter dersom eleven ennå ikke kan lese skikkelig. Vil vi at skolen i Bærum skal gjøre det bra må den bli friere.

Mindre skoler er å foretrekke

Flere vil ofre våre barn for å redde kommunebudsjettet. Vi i Liberalistene mener dette er uansvarlig. Vi mener de eneste som kan bedømme hvor store skolene skal være er barna og foreldrene, og svaret er klart. Små skoler er å foretrekke. Ved friskoler og privatskoler får barn og foreldre en stemme, og kan si nei til kjempeskoler.

Liberalistene i Media

Les også