Skatten i Bærum

Kvinne som sitter på en palmestrand med teksten "JA TIL SKATTEPARADIS I BÆRUM"
Skatteparadis er å foretrekke fremfor skattehelvete

Liberalistene vil redusere skatten i Bærum. Vi vil først halvere den kommunale formuesskatten, for deretter å fjerne den helt. Skatten skal være så lav som mulig.

Formuesskatt er en ekstra urettferdig skatt. Det er skatt på inntekt du allerede har skattet av. Den oppfordrer oss til ikke å spare, men å sløse, og den rammer de eldre hardest.

På sikt vil vi også redusere inntektskatten og overføre mer og mer av finansieringen av det offentlige enten til sivile tilbydere eller at det offentlige tar betalt for tjenester direkte i steden for skatt.

Vi er de eneste som snakker om reduksjon av skatter og avgifter. Både Høyre og FrP har sittet i kommunestyret i evigheter, med flertall, uten å redusere formueskatten eller den kommunale inntektskatten. Bærum ville sett lik ut om den var styrt av Ap.

Statsminister Erna Solberg har til og med oppfordret alle kommuner til å beholde denne urettferdige skatten. Fordi den har en omfordelende effekt.

Det er en skatteutjevning i inntektssystemet. Hvis noen setter ned skatten frivillig, så kommer det en diskusjon om denne utjevningen.

Erna Solberg – Statsminister (H)

Liberalistene synes ikke noe om omfordeling. Vi mener det du eier er ditt, og om du vil gi til andre er det en privat sak, ikke noe for politikere å blande seg borti. Omfordeling er å ta fra de som er sparsommelige, flinke eller arbeidssomme, og gi til de som sløser eller er late.

Vi har aldri vurdert å sette ned den kommunale satsen på formuesskatten.

Lisbeth Hammer Krog – Ordfører i Bærum (H)

I motsetning til Høyre mener Liberalistene at det ikke skal lønne seg å være lat. Vi mener skatten i Bærum skal være lav.

Liberalistene Bærum i media

Les mer