Omsorg og pleie

To eldre som mottar privat omsorg og pleie med teksten "PRIVAT ELDREOMSORG ER BEST"
Private tilbydere av eldreomsorg er avhengig av fornøyde kunder for å overleve.

Omsorg og pleie er så viktig at ideologi må vike. Sosialister burde skamme seg over å forlange et system, som har store svakheter, for alle. Vi i Liberalistene ønsker velferdsprofitt. Vi vet at en bedrift som må overtale kunden om å kjøpe tjenesten vil gjøre det bedre enn en offentlig monolit som styres av politikere langt fra den pleietrengende.

Det private næringsliv og de som jobber med eldreomsorg til daglig er langt bedre enn sentrale planleggere i å møte etterspørselen for pleie- og omsorgstilbud.

Offentlige ansatte ønsker selvsagt å hjelpe akkurat som private, men viljen deres løser ikke det systematiske problemet.

Med det offentlige kan ikke bestemor si nei, med mindre hun er millionær, når det er noe galt med tilbudet, og verdifull tilbakemelding går tapt siden klager ikke får konsekvenser.

I det private marked er det annerledes, der har kunden har alltid har rett. I det offentlige, der det er politikeren som vedtar, er det politikeren som alltid har rett. Dette er naturlig ettersom det er den som betaler de ansatte må tilfredsstille.

Kunden har alltid rett

Villa Omsorg, et sted det er godt å være. Der sitter ingen på rommene sine og sturer, alle tar del i fellesskapet, og de ansatte skaper et unikt miljø. Jeg glemmer aldri den første julen som ble feiret hos dere, dere åpnet VO i oktober, og organiserte en julehelg av ypperste klasse! Når jeg har vært hos dere senere er det som å komme hjem. Vi sees igjen!

Vera – Kunde hos Villa Omsorg i Oslo

Det finnes mange eksempler på private tilbydere, men en av de mest kjente er Villa Omsorg i Oslo som har fått ros av sine kunder, og i pressen flere ganger.

Villa Omsorg er et privat hjem hvor eldre med pleie- og omsorgsbehov kan bo i kortere perioder eller på permanent basis. Vi vet at mange faller utenom det kommunale tilbudet og kan føle seg ensomme. Kanskje noen dager hos oss vil gi den enkelte et løft?

Boligen er bemannet med helsepersonell som kan bistå med medisinhåndtering, stell og tilby sosialt samvær i harmoniske omgivelser. Det vil være fokus på hjemmelaget mat, omsorg, trygghet og trivsel. Ved høytider lager vi hyggelige rammer for tradisjonelle arrangementer. Vi står også for kommunikasjon med fastlege og legevakt, samt spesialist-helsetjenesten ved behov. Innen urologi har vi også spisskompetanse.

Villa Omsorgs beskrivelse av seg selv

Prisen

Det offentlige er ikke gratis, det er dyrt. Meget dyrt. I følge Ressurssenter for omstilling i kommunene koster en offentlig sykehjemsplass i snitt 953.670 kroner per år eller 2.612 kroner per dag.

For 2.612 kroner dagen kan man få veldig mye på det private markedet. Flere har foreslått å sette opp dedikerte helårs cruisebåter med leger, sykepleiere og støtteapparat, mens andre foreslår pleiehjem i Spania eller andre lavkostland.

Vi i Liberalistene vet ikke hva som er best, det vet kun kunden. Derfor vil vi så langt det lar seg gjøre tillate at pleietrengende selv får styre sitt offentlige budsjett. Om de vil ta sine 2 600 kroner og leie inn en privat sykepleier, dra på cruise eller bo på Villa Omsorg skal det være greit.

Liberalistene i media

Les mer