Friregulering

Bilde av Manhattan som illustrasjon på hvordan friregulering kan virke i Fornebu.
Manhattan på Fornebu?

Friregulering vil enkelt si at politikere ikke lenger skal stå i veien. Det er deg, eier av eiendommen, som skal bestemme. Vil du bygge bolig skal du få lov. Du vil selvsagt fortsatt måtte vise hensyn til naboer, men du skal ikke i utgangspunktet nektes.

I dag legger kommunen seg opp i altfor mye. Den bryr seg om hvor mange parkeringsplasser du har, uavhengig av hvor mange biler du har. Kommunen bryr seg om det er ledige skoleplasser der, uavhengig om du har barn eller er pensjonist. Det er galskap. Med mer frihet kan langt flere få eie egen bolig.

Dyre boliger i dag

Boligprisene i Bærum har økt 850 % siden 1992, men lønningene har kun økt 182 %. Det er blitt for dyrt med bolig i Bærum. Førstegangskjøper sliter og kommunens befolkning får en for stor andel eldre, som har bedre råd eller som kjøpte før prisoppgangen. Det må være mulig for sykepleiere og butikkansatte å eie en bolig her, ellers går ikke samfunnet rundt.

Billigere bolig med friregulering

Med friregulering får vi billigere boliger. Da kan all eiendom brukes som bolig. Dermed vil etterspørsel fremfor planregulering bestemme om det er plass til deg. Med friregulering skal det være unødvendig å stå i kø for å få en tomt. Det er ikke mangel på plass, det er mangel på politisk vilje. Med friregulering skjer boligbygging etter etterspørsel, ikke etter politikernes ønsker.

Nye muligheter

Illustrasjon av flytende boligfelt
I Horten bygges det flytende boliger.

I Bærum har vi en lang kystlinje som i stor grad står ubrukt. Det er mange som kan tenke seg å bo utenfor Sandvika i et flytende boligfelt lik det som bygges i Horten.

Ved å innføre friregulering og ha en Jaholdning i kommunen vil Liberalistene gjøre slike prosjekter til en muligheten. Du skader ingen med en flytende bolig og bør derfor ikke nektes å bygge på vannet.

Bytte klassifisering

Friregulering betyr også at en eiendom enkelt kan bytte fra næring til bolig eller tilbake. Nå står nesten 15% av kontorlokalene i kommunen tomme. Samtidig er det mangel på boliger i samme området. I dag må alle slike endringer gjennom ny planreguleringer – det tar tid. Innen politikerne har rukket å svare, kan etterspørselen allerede ha endret seg igjen og prosessen går i en uendelig løkke. Vi slipper hele dette tunggrodde byråkratiet ved bare å stole på deg. Du vet best hvordan eiendommen din skal brukes.

Liberalistene Bærum i media

Les mer