Forurensning og miljø i Bærum

Atomkraft skaper ikke forurensing og bedrer miljøet. Liberalistene vil derfor ha Atomkraft i Bærum
Atomkraft er den tryggeste og reneste kraftkilden vi har i dag.

Liberalistene tar forurensing og miljøkriminalitet seriøst og ønsker å innføre bøter for forsøpling i Bærum.

Vi ønsker også et erstatningsansvar for alle som misbruker allemannsretten og forårsaker skade på andres eiendom ved forsøpling, ulovlig hogst og alle andre skadelige handlinger.

Politiet bør sanksjonere mot forsøplere og skrive ut bøter og bøtene må være store nok til at det har effekt. Kommunen skal også tillate at private kan sanksjonere mot forsøpling og skade på egen eiendom. For eksempel bør bønder som erfarer deres matjord blir skader av turgåere få mulighet til å skrive ut gebyr på samme måte som sivile kan skrive ut gebyr for ulovlig parkering.

Kommunens bilpark

Elektriske- og hybridbiler er gode alternativer til bensinbiler i kommunens bilpark og bør benyttes der det er hensiktsmessig. Spesielt i tettbygde strøk kan dette forhindre forurensing og dårlig luftkvalitet.

Atomkraft i Bærum

Kjernekraft er trygt og langt færre mennesker dør på grunn av kjernekraft, enn av noen som helst annen energikilde. Atomkraft er også renere og forurenser mindre enn alternativer. Derfor ønsker Liberalistene at kommunen skal tillate private å etablere atomkraftverk i Bærum.

Dyrket mark

Liberalistene mener bonden skal ha absolutt råderett over sin eiendom. Kommunen skal ikke tvinge bønder til å selge gjennom ekspropriasjon, og bonden skal ikke hindres i å selge og skille ut deler av sin eiendom til andre om han ønsker det.

Liberalistene i media

Les også