Bompenger i Bærum

Bilde av kvinnelig bilist med teksten "Bompenger skal ikke gå til sykkel"
Bompenger skal ikke gå til sykkel

I Oslopakke 3, som blant annet omfatter Fornebubanen, vil det de neste fire årene gå med enorme summer bompenger fra dem som kjører bil til de som ikke kjører bil. Dette er ikke rettferdig. De som kjører bil skal betale for billetten til en som kjører T-bane, tog eller buss.

Sekretariatslederen for Oslopakke 3 sier at det kun er 28 prosent, av bompengene i Akershus som kommer bilistene til gode. Det vil si for hver krone som går til vei vil tre gå til syklister, Ruter, Vy og selvsagt byråkratiet rundt programmet.

Bompengene kunne altså kostet 28 prosent av hva de egentlig gjør i Bærum. Til opplysning blir regnestykket enda mer ekstremt om vi inkluderer Oslo, for der går kun 2 prosent av pengene fra bommer i Oslopakke 3 til vei.

Syklister bør betale for sin egen sykkelsti. De som kjører tog bør ikke få subsidier til hundrevis av kroner hver tur. T-banen bør være selvfinansiert.

Bompenger var aldri ment å være et middel for miljø eller klima. Bompenger er til for å brukerfinansiere vei, ikke for omfordeling.

Liberalistene vil konkurranseutsette offentlig transport. Med det vil det komme en mer moderne tankegang. Private eiere kan for eksempel leie ut T-banenettet og trikkeskinner på nattestid til de som trenger å transportere varer, mannskap eller annet. Med det offentlige, uten konkurranse og som får penger fra skatt, er det ingen grunn til å være økonomisk eller å tenke smart, og slike løsninger blir derfor ikke en realitet.

Liberalistene vil derfor at bomringer skal avskaffes, og at pengene fra bommer kun går til vedlikehold og utbygging av veier. Det er ikke rett å behandle bilister som melkekuer eller bompenger som nok et omfordelingsprosjekt.

Liberalistene Bærum i media

Les mer