Barnehagen i Bærum

Barn ler av en snegle
Foreldreundersøkelser viser at privat er best.

Barn fortjener den beste barnehagen de kan få. Foreldre fortjener den mest praktiske barnehagen de kan få. Det offentlige leverer derimot ingen av disse tingene. Barnehagen i Bærum er regelbasert og firkantet. Det finnes ikke rom i regelverket for individer.

Det lille Ole liker er ikke det lille Tina liker. Ei heller er det foreldrene til Tina liker det foreldrene til Ole liker. Likevel insisterer det offentlige på at de og deres barn skal behandles likt. Det er dumt og skadelig, og de eneste som tjener på det er politikere som da år etter år kan gå på valg på ny barnehagepolitikk.

Vi må tenke på dette som en næring, der konkurranse og profitt fremmes fremfor rasjonering, som vil lede til en bedre barnehagesektor. Det finnes ingen grunn til at barnehagene i Bærum ikke kan ha konkurranse mellom tilbydere.

Med konkurranse kommer den barnehagen som leverer dårlig resultat i Bærum gå konkurs, mens de som leverer bra blomstrer. Det vet vi, for alle studier viser det. Derfor må vi legge fra oss ideen om at det er politikere som skal ta avgjørelser om våre barns oppvekst. Med Liberalistene blir barnehager fri fra politisk innblanding i daglig drift.

Privat er bedre

Private barnehager er bedre. Derfor vil Liberalistene at alle nye barnehageplasser i Bærum etableres av private. Vi vil også gradvis privatisere de offentlige plassene slik at våre barn får det beste tilbudet tilgjengelig.

44 av de 50 best likte barnehagene i Norge er private.

Foreldreundersøkelsen

Privatiseringen vil gå smertefritt dersom vi gradvis selger kommunens barnehager eller skiller de ut til stiftelser. Vi vil da ende opp med mer fornøyde barn, mer fornøyde barnehageansatte, og mindre penger brukt på byråkrati og adminstrasjon.

Nattåpne barnehager

Private barnehager muliggjør det å holde nattåpent. Dette er et stort gode for foreldre som må jobbe nattskift.

Dagmamma

Det skal være lov å velge dagmamma fremfor barnehage. Det skal også være lov å velge å være hjemme med barn. Den kommunale støtten skal følge barnet uansett hva man velger. Med valgfrihet kommer lykke.

Liberalistene i media

Les mer