Forurensning og miljø i Bærum

Liberalistene tar forurensing og miljøkriminalitet seriøst og ønsker å innføre bøter for forsøpling i Bærum. Vi ønsker også et erstatningsansvar for alle som misbruker allemannsretten og forårsaker skade på andres eiendom ved forsøpling, ulovlig hogst og alle andre skadelige handlinger. Politiet bør sanksjonere mot forsøplere og skrive ut bøter og bøtene må være store nok til at det har effekt….

Legevakten i Bærum

Helse er så viktig at vi ikke kan la ideologi overstyre og forby de gode løsningene. Sosialister burde skamme seg over å tvinge alle inn i samme firkantede og dyre systemet. Legevakten i Bærum må privatiseres om vi vil gjøre den bedre. Ved å la markedet bestemme, og privatisere legevakten, vil vi få bedre legevakt. Vi får kortere reisetid, vi…

Omsorg og pleie

Omsorg og pleie er så viktig at ideologi må vike. Sosialister burde skamme seg over å forlange et system, som har store svakheter, for alle. Vi i Liberalistene ønsker velferdsprofitt. Vi vet at en bedrift som må overtale kunden om å kjøpe tjenesten vil gjøre det bedre enn en offentlig monolit som styres av politikere langt fra den pleietrengende. Det…

Løvenskioldbanen og skyting i Bærum

Liberalistene mener Løvenskiold skytebane, bedre kjent som Løvenskioldbanen, er et norsk kulturikon. Banen skal ikke legges ned eller påtvinges åpningstider som gjør det umulig å drifte. Løvenskioldbanen er viktig Det er Norges største sivile anlegg for skytesport og har eksistert siden 1951. Dessverre er den under stadig angrep. Det klages på blyforurensing, men bly-ammunisjon er forbud. Det klages på sikkerhet,…

Skatten i Bærum

Liberalistene vil redusere skatten i Bærum. Vi vil først halvere den kommunale formuesskatten, for deretter å fjerne den helt. Skatten skal være så lav som mulig. Formuesskatt er en ekstra urettferdig skatt. Det er skatt på inntekt du allerede har skattet av. Den oppfordrer oss til ikke å spare, men å sløse, og den rammer de eldre hardest. På sikt…

Barnehagen i Bærum

Barn fortjener den beste barnehagen de kan få. Foreldre fortjener den mest praktiske barnehagen de kan få. Det offentlige leverer derimot ingen av disse tingene. Barnehagen i Bærum er regelbasert og firkantet. Det finnes ikke rom i regelverket for individer. Det lille Ole liker er ikke det lille Tina liker. Ei heller er det foreldrene til Tina liker det foreldrene…

Skolen i Bærum

Liberalistene er store tilhengere av friskoler og privatskoler. Vi mener at alle barn fortjener den beste oppveksten mulig. Skolen i Bærum må bli bedre. Høyre skryter i dag av at 3 av 4 klarer å fullføre videregående skole på fem år. Det er ikke bra, det er noe man burde skamme seg over. Privatskoler og friskoler er bedre Elever ved…

Røkkes skyskraper

Røkkes skyskraper skulle ikke fått nei slik den gjorde. Den ville skapt arbeidsplasser, velstand og vært et positivt prosjekt. At noen får skygge 10 minutter på eplehagen er ikke en stor sak. Skyskraperen ble avvist uten grundig utredning eller analyse. Forhastet og feigt har mange kalt det. For å hindre slik feighet i fremtiden vil Liberalistene innføre Friregulering. Vi mener…

Friregulering

Friregulering vil enkelt si at politikere ikke lenger skal stå i veien. Det er deg, eier av eiendommen, som skal bestemme. Vil du bygge bolig skal du få lov. Du vil selvsagt fortsatt måtte vise hensyn til naboer, men du skal ikke i utgangspunktet nektes. I dag legger kommunen seg opp i altfor mye. Den bryr seg om hvor mange…

Bompenger i Bærum

I Oslopakke 3, som blant annet omfatter Fornebubanen, vil det de neste fire årene gå med enorme summer bompenger fra dem som kjører bil til de som ikke kjører bil. Dette er ikke rettferdig. De som kjører bil skal betale for billetten til en som kjører T-bane, tog eller buss. Sekretariatslederen for Oslopakke 3 sier at det kun er 28…