LIBERALISMEN

Image

Frihet


Du har rett til å velge din egen vei. Det offentlige skal ikke tre et regelverk ned over ørene dine og skal ikke forlange du gjør som politikerne mener er best.

Derfor fokuserer vi på å la private ta del i offentlige oppgaver. Du kan selv få velge hvem som tømmer søppel, hvilken lege du går til eller hvordan utdanningen av dine barn skal foregå.

Les mer

Image

Likhet


Likhet betyr at det offentlige skal behandle alle likt. Det skal ikke være et sett regler for de som vil selge biler og et annet for de som vil selge matvarer eller et regelverk i gate A, og et annet  i gate B.  

Vi vil dergulere eiendom, redusere avgifter og liberalisere lovverk. Vi vil  fjerne alle ulikheter i det offentlige og behandle alle likt.

Les mer

Image

Brorskap


Ved å overlate nestekjærlighet og veldedighet til det offentlige har vi gjort oss selv en stor bjørnetjeneste. Vi har fått et kaldt og følelsesløst samfunn der fokus er snudd fra samarbeid til det å kreve.

Vi vil avskaffe omfordeling via skatter og avgifter og omforme den offentlige sektoren til å fokusere på offentlige goder som tjener alle fremfor de få.

Les mer