Liberalistene Bærums viktigste saker

(Trykk på bilde eller link under for å lese om sakene)Komplett program

Skyskraper på Fornebu

Del 1 av programmet omhandler politikk som påvirker alle i dagliglivet:

 • Sosialhjelp
 • Miljøpolitikk
 • Transport
 • Lover og regler
 • Boligpolitikk
Barn forran pc

Del 2 av programmet omhandler politikk rettet mot hovedsaklig foreldre og ungdom:

 • Skole
 • Barnehage
 • Kultur
 • Barnevern
Milton Friedman og sitat "Jeg er for å kutte skatt under alle omstendigheter, alltid, uansett"

Del 3 av programmet omhander pengepolitikk og hvordan kommunen styres:

 • Næringsutvikling
 • Skatter og avgifter
 • Kommuneadministrasjonen
 • Soneregulering

Hva er liberalisme?

FrihetDu har rett til å velge din egen vei. Det offentlige skal ikke tre et regelverk ned over ørene dine og skal ikke forlange at du gjør som politikerne mener er best. Samtidig må du la andre få samme frihet også.

Derfor fokuserer vi på å la private ta del i offentlige oppgaver. Da kan du selv velge søppeltømmer, hvilken lege du går til eller hvem og hvordan dine barn skal lære.

LikhetLikhet betyr at det offentlige skal behandle alle likt. Det skal ikke være et sett regler for de som bor i A-veien og et annet for de som bor i B-veien, ei heller skal det være en regel for rike og en annen for fattige.  

Derfor vil vi deregulere og fjerne rettferdige skatter og avgifer. Vi ønsker at alle skal behandles likt.

BrorskapVed å overlate nestekjærlighet og veldedighet til det offentlige har vi gjort oss selv en stor bjørnetjeneste. Vi har fått et kaldt og følelsesløst samfunn der fokus er snudd fra samarbeid til regelrytteri og det å kreve.

Vi ønsker at veldedighet skal overlates til private og ideelle organisasjoner slik at byråkratiet og det følelsesløse offentlige systemet kan erstattes av noe bedre. Noe som hjelper de som har behov, ikke de som snylter.


Lurer du på noe?

Liberalistenes logo med ordsky

Har du noen spørsmål, kommentarer eller tips om saker vi bør ta stilling til kan du kontakte oss direkte på e-post eller Facebook.

baerum@liberalistene.org

facebook.com/lib.baerum


Nasjonal politikk

Dersom du lurer på hva vi mener nasjonalt kan du besøke Liberalistenes hovedside på www.liberalistene.org